kgk-bridgehill-fire-blanket-training-with-umea-fire-department-sweden

Car Pro X blusdeken test

In juni 2021 is bij RISE Fire Research in Trondheim, Noorwegen, een testreeks uitgevoerd om het Bridgehill Car Pro X blusdeken bloot te stellen aan een voertuigbrand.

De methode
Het testproduct was het herbruikbare Bridgehill Car Pro X blusdeken (6 x 8 m).

De brand ontstond door kleine containers met vloeibare heptaan in het voertuig te plaatsen. Het voertuig werd van een afstand ontstoken met een in propaan gedrenkte doek die in het uiteinde van een staaf was geplaatst. De beoogde maximale temperatuur was ongeveer 900 °C voordat het deken werd aangebracht.

Het Car Pro X blusdeken werd gedurende 20 minuten aangebracht voor de eerste test en 5 minuten voor de daaropvolgende tests en werd bediend door twee technici die met behulp van brandblusapparatuur het deken op en van de auto trokken.

De test werd gedurende de testdag 20 keer herhaald. Telkens werd hetzelfde blusdeken gebruikt en gedurende de hele testreeks werd dezelfde kant van het blusdeken aan het vuur blootgesteld. Het blusdeken werd telkens voor de auto gelegd als deze werd weggetrokken.

In het voertuig waren drie thermokoppels gemonteerd om de temperaturen te meten, één voorin, één bovenin en op de kofferbak.

De conclusie
Hetzelfde blusdeken werd gebruikt om alle 20 opeenvolgende autobranden te blussen. De kwaliteit van het blusdeken werd in geringe mate beïnvloed door de testen. Volgens de mening van RISE Fire Research zou het blusdeken meerdere tests kunnen doorstaan met dezelfde prestaties.